رسانه فولاد سازان : رییس انجمن آهن و فولاد ایران در حاشیه چهارمین همایش تخصصی غلتک و نورد اظهار کرد: هوش مصنوعی در تمامی کارخانه‌ها قابل استفاده است؛ اگر بخواهیم این موضوع را به خدمت بگیریم مقدمه آن فناوری‌های نسل چهارم است.

به گزارش رسانه فولاد سازان به نقل از می‌متالز، عباس نجفی زاده رییس انجمن آهن و فولاد ایران، در حاشیه چهارمین همایش تخصصی غلتک و نورد گفت: همایش‌های این چنینی در واقع یک فرهنگ سازی برای رشد و پیشرفت غلتک سازی است. اگر از این دید نگاه کنیم این نوع همایش‌ها باید به صورت مداوم و پیوسته انجام شود.

وی ادامه داد: انجمن آهن و فولاد ایران این آمادگی را به طور کامل دارد تا برنامه ریزی‌ها در نظام پیوسته انجام شود. این همایش‌ها برای افزایش دانش افراد و آشنایی با نوآوری‌های جدید موثر است و در حاشیه آن افراد می‌توانند با یکدیگر ارتباط گرفته درباره موضوعات و موارد صحبت کنند.

نجفی زاده همچنین درباره هوش مصنوعی نیز بیان کرد: هوش مصنوعی در تمامی کارخانه‌ها قابل استفاده است؛ بنابراین اگر بتوانیم این موضوع را به خدمت بگیریم که ابتدای آن همان فناوری‌های نسل چهارم است و مرحله پنجم استفاده از هوش مصنوعی است که به دنبال آن می‌آید. بنابراین هر واحدی از جمله نورد، ذوب، سرامیک سازی و… باید وارد انقلاب نسل چهارم شده تا در بازار رقابتی به حیات خود ادامه دهد.

وی افزود: البته باید انقلاب نسل چهارم به طور گسترده ایجاد و فرهنگ سازی شود و واحدها آرام آرام به این سمت بروند.

نجفی زاده درباره تاثیر هوش مصنوعی در از دست دادن برخی مشاغل گفت: هرچند ممکن است هوش مصنوعی در گام اول برخی مشاغل را حذف کند، اما در ادامه فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند به همین دلیل بالانس چندان منفی نیست و تولید و بهره وری را افزایش می‌دهد.