رسانه فولاد سازان -سخنگوی صنعت برق گفت: صنایع نگرانی بابت تأمین برق نداشته باشند، چرا که به گونه ای برنامه ریزی شده تا در مجموع انرژی بیشتری به صنایع تحویل داده شود.

مصطفی رجبی مشهدی، امروز در نشستی با بیان اینکه طی جلسه ای که با حضور وزیر نیرو و سرپرست وزارت صمت برگزار شد، هماهنگی های لازم برای تامین انرژی کامل صنایع صورت گرفت و تصمیمات در این بخش، ابلاغ شد، اظهار کرد: برای ۹۲ درصد از مشترکان صنعتی که واحدهای صنعتی و صنفی کوچک هستند هیچ محدودیتی در تامین برق اعمال نشده است.

وی با بیان اینکه برای واحدهای صنعتی که در شهرک های صنعتی واقع شده اند، یک نصف روز در هفته به میزان ۱۲ ساعت، محدودیتدر مصرف برق برنامه ریزی شده که این واحدها می توانند این ۱۲ ساعت عدم مصرف برق را در روزها و ساعات دیگر جبران کنند.

سخنگوی صنعت برق افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته با کمبود تولید ناشی از محدودیت برقی، مواجه نخواهند شد وحتی بیشتر از سال گذشته به آنها خواهیم داد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه برای ۴۴۰ واحد بزرگ صنعتی همچون فولاد و سیمان نیز به گونه ای برنامه ریزی شده که فرآیندهای انرژی بر را به برخی ساعات غیرپیک منتقل کنند، گفت: در سال گذشته با رشد مصرف انرژی در بخش صنایع، نیز هیچ مشکلی در تولید سیمان و فولاد و دیگر واحدهای صنعتی وجود نداشت.

به گفته وی تقاضا در بخش سیمان در سال قبل، ۵ میلیون تن در ماه بود که عملکرد تولید ۵.۱ میلیون تن در ماه به ثبت رسید.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به افزایش مصرف برق در روزهای اخیر، گفت: در روز گذشته مصرف برق از ۶۰ هزار مگاوات عبور کردهکه نسبت به روز مشابه سال قبل، رشدی ۷۳۰۰ مگاواتی داشته است.

به گفته رجبی مشهدی ١٥٠٠ مگاوات تا پایان امسال به ظرفیت نیروگاهی صنایع افزوده خواهد شد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه برای کاهش ١٠٠٠ مگاوات برق در بخش اداری برنامه ریزی شده است، گفت: برنامه مدیریت مصرف بخش اداری از ۱۶ خردادماه آغاز می شود، بر این اساس دمای وسایل سرمایشی اداره ها باید روی ۲۴ درجه تنطیم کنند و نسبت به سال پایه۱۴۰۰ مصرف را ۳۰ درصد کاهش دهند.

وی با بیان اینکه بخش اداری در مناطق عادی یک ساعت قبل از تعطیلی باید سیستم های سرمایشی را خاموش کنند و در مناطق گرمسیری همزمان با تعطیلی باید وسایل خاموش شوند، گفت: بخش اداری بعد از ساعت اداری باید تا ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند و در ساعت اداری ۳۰ درصد کاهش داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه پیش بینی شده با این اقدام ها تا ۴۰ درصد کاهش مصرف در این بخش محقق شود، اظهار کرد: کنتورهای هوشمند در ادارات نصب شده و از این طریق مصرف آنها کنترل می شود.

رجبی مشهدی با بیان اینکه اسامی اداره هایی که برنامه کاهش مصرف را رعایت نکنند به وزیر مربوطه فرستاده می شود تا تصمیم لازم اتخاذ شود و پیش بینی می شود همکاری در این بخش نسبت به پارسال بهتر شود.