فولاد سازان- مصرف برق صنایع فولادی در سه ماه نخست سال ۷. ۵ درصد، صنعت سیمان ۲. ۶‌ درصد و سایر فلزات از جمله مس، آلومینیوم و روی ۲. ۷‌ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

برق تحویلی به مشترکان صنعتی از ابتدای دوره مدیریت مصرف برق ۱۷درصد افزایش یافته در این میان صنایع فولادی با رشد ۳. ۲۴‌ درصدی نسبت به سال گذشته در صدر جدول جای گرفتند.یکی از اهداف تامین برق در تابستان با وجود ناترازی تولید و مصرف برق، تامین انرژی بیشتر برای صنایع به منظور تحقق شعار سال‌ است.

بر اساس این گزارش، میزان مصرف برق از ابتدای سال‌ تاکنون در همه شرکت های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸. ۵‌ درصد رشد داشت. میزان مصرف برق صنایع فولادی در این مدت ۷. ۵ درصد، صنعت سیمان ۲. ۶‌ درصد و سایر فلزات از جمله مس، آلومینیوم و روی ۲. ۷‌ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که بیانگر رشد تولید است.

همچنین میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی در فصل بهار از مرز ۸۰ میلیون مگاوات ساعت عبور کرد. این در حالی است که بیش از ۸۱‌درصد ظرفیت نیروگاهی در اختیار شرکت های تولید برق حرارتی است. از این میزان تولید بیش از ۵۵‌ درصد مربوط به سیکل ترکیبی است که میزان تولید انرژی آنها با افزایش ۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۴۴ میلیون مگاوات ساعت رسید. سهم هر کدام از بخش های گازی و بخار در تولید برق ۱۸میلیون مگاوات ساعت بود.

تولید موتور و توربین‌‌‌های برق غیر از موتورهای وسایل نقلیه‌‌‌ در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۵. ۲۹ درصدی مواجه شد. آمار رشد تولید توربین‌‌‌ های تولید برق نشان می دهد در سه‌ ماه نخست سال ۱٤۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان رشد تولید ۹. ۳۹‌ درصد بود.