دنیای معدن: فولاد مبارکه در ۴ ماه نخست امسال، فروش ۸۴ هزار میلیارد تومانی به ثبت رسانده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸.۷ درصدی داشته است.

به گزارش رسانه فولاد سازان -گزارش فعالیت دوره یک ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ فولاد مبارکه امروز روی سایت کدال منتشر شد و طبق این گزارش، «فولاد» توانسته در تیرماه فروشی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به ثبت برساند که نسبت به تیرماه سال ۱۴۰۱، رشد خارق العاده ۶۸ درصدی داشته است.

بر پایه این گزارش فولاد مبارکه در تیرماه سال جاری ۴۴۴ هزار تن محصولات گرم، ۱۰۱ هزار تن محصولات سرد، ۲۹ هزار تن محصولات پوشش دار و ۱۷۷ هزار تن از سایر محصولات و در مجموع ۷۵۱ هزار تن از انواع محصولات تولید کرده است. با توجه به آمار فروش داخلی و فروش صادراتی، مجموع فروش فولاد در تیرماه به ۷۷۳ هزار تن می رسد که از این میزان ۶۷۷ هزار تن فروش داخلی و ۹۶ هزار تن صادراتی بوده است. این موضوع بیانگر آن است که میزان فروش در تیرماه از میزان تولید نیز سبقت گرفته است؛ مسئله که نشان میدهد فولاد مبارکه با حداکثر ظرفیت در حال تولید و عرضه محصولات خود به بازارهای داخلی و خارجی است.

آمار چهار ماه نخست امسال نیز بیانگر حرکت پرشتاب فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۲ است. در مجموع چهار ماه نخست سال، فولاد مبارکه بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش ۶۰.۵ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۳۸.۷ درصدی در فروش را نشان میدهد.

رشد قابل توجه در تولید و فروش فولاد مبارکه در شرایطی ایجاد شده است که محدودیت برق در خرداد و تیرماه سال جاری، مسیر صعب العبوری برای این شرکت ایجاد کرده است، با این وجود غیورمردان فولاد مبارکه توانستند علی رغم تمام مشکلات و محدودیت‌ها در مسیر رو به جلو حرکت خود را ادامه دهند.