مدیر عامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان همزمان با روز کار و کارگر از مجموعه کارخانجات این شرکت بازدید نمود.

به گزارش فولادسازان دکتر امرایی در این بازدید ضمن تبریک روز کارگر و تقدیر از زحمات کارگران، آن ها را سرمایه اصلی این شرکت دانست که پیشرفت روزافزون و دستیابی به اهداف سازمانی مرهون زحمات و مجاهدت های شبانه روزی همه آنان است