به گزارش فولاد سازان، کتاب ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران شرکت فولاد خوزستان از نظر عملکرد HSE و ارائه راهکارهای مدیریتی با استفاده از مدل AHP و TOPSIS به قلم مهدی اقبالی و ویراستاری سید محمدرضا حسینی علی آباد و با نظارت علمی عادل سعیدی پور توسط انتشارات آروین نگار چاپ شد.

کار در محیط های صنعتی به لحاظ تنوع کار ، حضور گروه های مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل پیمانکار با محیط و شرایط کار ، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی ، بهداشتی و محیط زیستی همراه است . از این رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو چندان پیدا می کند . این کتاب با هدف ارزیابی و رتبه بندي پیمانکاران شركت فولاد خوزستان از نظر عملكرد HSE و ارائه راهکارهای مدیریتی با استفاده از AHP و TOPSIS در سال ۱۳۹۳ انجام شد . تعدادی معیار اصلی و زیر معیار انتخاب شد و معیارهای انتخابی در اختیار ده نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه HSE قرار گرفت تا از میان معیارها موجود معیارهای شاخص و کاربردی تر را انتخاب نمایند. در این ارتباط شاخص های لازم برای ارزیابی نحوه عملکرد زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت پیمانکاران شناسایی و با ابزار اندازه گیری ( پرسش نامه ) این شاخص ها تعیین مقدار شدند و در نهایت اندازه متغییرهای نحوه عملکرد تعیین گشت .در ادامه براساس نتایج ارزیابی ماهیانه این شرکت های پیمانکاری توسط خبرگان و کارشناسان حوزه مربوطه و همچنین بازدید میدانی وضعیت و شاخص های شناسایی شده سنجیده ومورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن نمره دهی صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با توجه به مقادير محاسبه شده مي‌توان نتيجه گرفت بهترین پیمانکار سازه اهواز می‌باشد و در اولویت اول قرار دارد. اولویت دوم ياوران فولاد جنوب ( نگهداری و تعمیرات مخابرات و ارتباطات) می‌باشد. پیمانکار یاوران فولادجنوب ( اجاره ۱۸ دستگاه ماشین آلات پاکساز ) در اولویت سوم قرار دارد.ارزیابی و رتبه بندی HSE پیمانکاران نقش مؤثري در كاهش عوامل غيرضروري و در نتيجه افزايش بهره وري در سازمان خواهد داشت، به كارگيري آن مي تواند نقش مؤثري در پياده سازي ديگر سيستم هاي موردنياز يك سازمان داشته باشد و به عبارت دیگر، پایه و اساس سیستم های مدیریتی از قبیل سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهـداشت حرفه ای می باشد و درصورتی که به طور صحـیح اسـتقرار یابد می تواند در زمینه های مختلفی از جمله کاهش آلودگی های زیست محیطی و کاهش حوادث و سلامت بیشتر پرسنل ، ایجاد محیط سالم و به دور از تنش و استرس برای کارکنان مثمر ثمر باشد. جهت بهبود وضعیت پیشنهاد می شود واحدی مستقل برای بهبود کارایی نحوه عملکرد زیست محیطی پیمانکاران تشکیل شود .

 

این کتاب در ۵ فصل تدوین گردیده است. کتاب حاضر برای دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و مهندسی HSE قابل استفاده می باشد. امید است این کتاب بتواند برای دانشگاهیان و صنعتگران نیز مفید واقع گردد.

 

در پایان از خوانندگان و علاقه مندان حوزه صنعت و فولاد خواهشمندیم با ارسال نظرها و پیشنهادهای خود، ما را در رفع نواقص و بهبود کتاب حاضر یاری نمایند.