پیام امین امرایی مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی مارون به مناسبت روز جهانی کار و کارگر