رسانه فولاد سازان -تولید محصولات معدنی پایه کاتالیست ها، از اقدامات ایمیدرو در حوزه توسعه دانش و فناوری است.

با توجه به نیاز کشور به ماده معدنی بوهمیت به منظور تولید انواع کاتالیست ها و جاذب پایه آلومینایی، مرکز تحقیقات غرب کشور (زیرمجموعه ایمیدرو)، سالانه حدود ۱۳۰ تن آن را تولید و در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار می دهد.

بومی سازی تولید بوهمیت از نفلین سینیت در مرکز تحقیقات غرب کشور (مرکز آذرشهر) انجام شد و ثبت اختراع آن در سال گذشته به نام ایمیدرو صورت گرفت.

در همین حال ایمیدرو برنامه افزایش ظرفیت تولید بوهمیت در آن مرکز به میزان ۲ برابر را در برنامه دارد.

از سوی دیگر پروژه انتقال دانش فنی، طراحی و احداث واحد نیمه صنعتی ساخت پایه و کاتالیست HDS (نفتا) اکسترود، بین مرکز تحقیقات مواد معدنی غرب کشور و جهاد دانشگاهی منعقد و سال گذشته محصول(کاتالیستHDS ) با دانش فنی بومی شده در مرکز آذر شهر تولید شد که تمامی فرایند از مراحل اولیه تا تولید محصول را شامل می شود.

تولید این محصولات از مواد معدنی تا مرحله تولید کاتالیست، ارزش افزوده بالایی برای حوزه معدن و به ویژه شرکت های دانش بنیان داخل کشور دارد.