فولادسازان-در مراسمی عبدالمجید شریفی به عنوان عضوجدید هیات مدیره شرکت فولاد مادکوش معرفی شد.

علیرضا صمدی رئیس هیات مدیره گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش دراین مراسم با اشاره به سوابق و تجربیات عضوجدید هیات مدیره مادکوش گفت: آقای شریفی از افراد کاردان و متخصص درصنعت فولاد کشوراست. وی ادامه داد: تجربیات گرانسنگ آقای شریفی به ما کمک خواهد کرد تا گروه ارزش در جهت تحقق اهداف مجموعه در زنجیره فولاد گام های بلندی بردارد.

وی با بیان اینکه هدف مجموعه برطرف کردن موانع صنعت فولاد است، تامین مواد اولیه و ایجاد زیرساخت ها از چالش اصلی این صنعت به شمار میرود. رئیس هیات مدیره گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش گفت امروز تلاش های این گروه خصوصی علیرغم مشکلات و مسائل پیش روی صنعت، به بارنشست و امروز با افتخار اعلام می کنیم که در آینده نه چندان دورمی توانیم در کنارقدرت های بزرگ فولاد کشور گامهای موثری در صنعت کشور و استان هرمزگان برداریم. صمدی تصریح کرد: برنامه ریزی مجموعه گروه ارزش، استفاده از متخصصان و کارشناسان با تجربه صنعت فولاد ونیروی انسانی متعهد است تا راه برای نیل به اهداف بلند گروه هموارشود. وی همچنین بیان نمود بزودی سهام شرکت مادکوش در فرابورس عرضه می شود.

عبدالمجید شریفی عضوجدید هیات مدیره شرکت فولادمادکوش نیز گفت: باید تلاش ها را بیشتر کنیم تا محدودیت ها کاهش پیدا کند و با افزایش بهره وری بتوانیم به ظرفیت اسمی دست پیداکنیم، همچنین تکمیل طرح های توسعه  ای گروه ارزش از اولویت ها به حساب می آید. خلیل قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان درسخنانی کوتاه، گفت: شرکت مادکوش را مجموعه ای از مدیران توانمند و با تجربه تشکیل می دهد که در صنعت فولاد کشور نقش پررنگی دارد. وی ابراز امیدواری کرد؛ طرح ها و پروژه های گروه ارزش با سرعت بیشتری دنبال شود ومیزان تولید به ظرفیت اسمی برسد. در سوابق آقای شریفی، مدیر عاملی شرکت ملی فولاد ایران، شرکت فولاد خوزستان و ریاست هیات مدیره فولاد کاوه جنوب دیده می شود.