به گزارش رسانه فولاد سازان به نقل از جهان فولاد  دکتر اسکندری در جمع فعالین صنعت فولاد گفت : سند توسعه صنعت فولاد در استان خوزستان نیاز به بازنگری و تحول دارد. با توجه به استقرار صنایع بزرگ فولادی در استان خوزستان مثل شرکتهای فولاد خوزستان ، فولاد اکسین‌خوزستان ، گروه ملی صنعتی فولاد ایران […]

به گزارش رسانه فولاد سازان به نقل از جهان فولاد  دکتر اسکندری در جمع فعالین صنعت فولاد گفت : سند توسعه صنعت فولاد در استان خوزستان نیاز به بازنگری و تحول دارد. با توجه به استقرار صنایع بزرگ فولادی در استان خوزستان مثل شرکتهای فولاد خوزستان ، فولاد اکسین‌خوزستان ، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دیگر صنایع پایین دست صنعت فولاد نظیر لوله سازی و… نیاز به اتخاذ تصمیمات مشترک میان صنایع یاد شده در حوزه صادرات و تامین مواد اولیه ، تامین پایدار انرژی ، اکتشاف و توسعه معادن می باشد.

 

وی افزود: تشکیل میز فولاد یکی از اقدامات موثر سازمان صنعت،معدن و تجارت بوده که در حوزه صادرات فولاد هماهنگی لازم را میتواند بین صنایع فولادی استان ایجاد کند.

 

مشاور سازمان صمت در امور صنایع فولادی افزود : اگر چه صنایع فولادی استان دارای سهامداران مختلف میباشند اما عدم هماهنگی این صنایع با یکدیگر منجر به رقابت های منفی و کاهش سود صنایع خواهد شد.

 

وی گفت : ایده تشکیل خانه فولاد و انتخاب هیئت مدیره ای از میان صنایع فولادی استان جهت اخذ تصمیمات هماهنگ کننده میان صنایع در گذشته مطرح شد که متاسفانه تا امروز به نتیجه نرسیده است.

 

دکتر اسکندری گفت : با حضور صنایع بزرگ و فولاد سازانی نظیر فولاد خوزستان و فولاد جهان آرا می بایست تامین مواد اولیه صنایع پایین دست با اولویت استان خوزستان انجام گیرد. که در این خصوص نیاز به تصمیمات جامع تری می باشد.

وی افزود : ارتقا کیفیت مواد اولیه ، تنوع شیمیایی مواد اولیه نظیر شمش ، بلوم و بیلت جهت تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا بایستی مدنظر صنایع تولید کننده مواد اولیه در استان باشد.

 

دکتر اسکندری در پایان گفت : در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن استان خوزستان و استانهای همجوار و همچنین استفاده از ظرفیتهای دانشگاههای استان مخصوصا دانشگاه چمران اهواز باید تصمیمات جدیدی اتخاذ و از این ظرفیتها بیشتر استفاده گردد.