مدیر تعالی‌ شرکت‌ پارس فولاد سبزوار گفت‌: در سال جاری با تدابیر مدیریت محترم و تلاش کارکنان عزیز و دلسوز شرکت‌ پارس فولاد سبزوار نتایج درخشانی حاصل شد که از جمله آنها می توان به شکستن رکوردهای پی در پی تولید اشاره کرد. هادی‌ برغمدی‌، مدیر تعالی‌ شرکت‌ پارس فولاد سبزوار در حاشیه‌ »پنجمین‌ جشنواره و نمایشگاه ملی‌ فولاد ایران« که‌ در برج میلاد برگزار شد در گفتگو با »جهان اقتصاد« گفت‌: شرکت‌های‌ تولیدی‌ آهن‌ اسفنجی‌ همواره برای‌ دست‌یابی‌ به‌ ظرفیت‌ نامی‌ خود تلاش می‌کنند، ولی موانعی در مسیر دست یابی به اهداف تعیین شده وجود داشته که‌ موجب شکاف بین اهداف تعیین شده و مقدار واقعی تولید شده است.

وی‌ در ادامه‌ افزود: شرکت پارس فولاد سبزوار با توجه ویژه به تعالی، بهره وری و بهبود فرایند های تولید خود، سعی در افزایش تولید، بهینه سازی مصارف انرژی و تولید محصول باکیفیت داشته و در این زمینه به توفیقات درخشانی دست یافته است. که از جمله می توان به پروژه تولید بریکت از ضایعات واحد احیا مستقیم(لجن تولیدی) اشاره کرد که علاوه بر کاهش ضایعات تولیدی و آلایندگی های محیط زیستی موجب سود آوری ویژه در شرکت شده است. این پروژه که در قالب نظام پیشنهادهای شرکت پارس فولاد سبزوار در سال ،۱۴۰۰ توسط جناب آقای مهندس مسعود مظفری، رئیس محترم واحد تولید شرکت مطرح شد پس از انجام بررسی های کارشناسی و .. مطابق روش اجرایی نظام مشارکت شرکت با موفقیت اجرا شده است.برغمدی‌ در مورد بومی‌سازی‌ گفت‌: رویکرد مدیریت‌ مجموعه‌ به‌ موضوع بومی‌سازی نه تنها به عنوان یک استراتژی جهت رسیدن به تولید پایدار بلکه استراتژی‌ از جنس‌ مسئولیت‌ اجتماعی‌ است.‌ چرا که بومی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیا علاوه بر زمینه‌سازی کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ ارزش افزوده باعث توانمند سازی شرکت های پایین دستی و توسعه در کارگاه های تولیدی کشور عزیزمان شده و فرصت ارائه توانمندی به جوانان این مرز و بوم را فراهم می نماید. باید توجه‌ داشت‌ که‌ شرکت‌های‌ دانش بنیان کوچک و متوسطی‌ هستند که‌ با اعتماد شرکت هایی مانند شرکت پارس فولاد سبزوار می توانند نسبت به تولید و تجاری سازی محصولات خود اقدام نمایند. وی‌ گفت‌: شرکت‌ پارس فولاد در این‌ زمینه‌ با نگاهی وسیعتر و ملی، سعی در شناسایی و توانمند سازی تولیدکنندگان قطعات و تجهیزات نموده و با تعریف پروژه های مختلف با همکاری دانشگاه های صنعتی کشور سعی در ایجاد آینده ای پایدار برای خود و صنعت کشور دارد.وی‌ ادامه‌ داد: کاهش انحصار در تامین قطعات خارجی، عدم وابستگی برای تامین قطعات به ارزهای خارجی، کاهش هزینه های تولید همزمان با ارتقا کیفیت محصولات، ارتقای دانش فنی در شرکت پارس فولاد سبزوار و کمک به ارتقای مهندسی شرکت های سازنده داخلی از مهمترین مزیت های بومی سازی قطعات در شرکت پارس فولاد سبزوار بوده است.