حسام اسمعیلی، مدیرعامل مجتمع پارس فولاد سبزوار در حاشیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در گفتگوی اختصاصی با بورس نیوز به معرفی این شرکت و سودآوری و رکورد‌های تولید آن پرداخت.

حسام اسمعیلی، مدیرعامل مجتمع پارس فولاد سبزوار در حاشیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران در گفتگوی اختصاصی با بورس نیوز به معرفی این شرکت و سودآوری و رکورد‌های تولید آن پرداخت.