رسانه فولاد سازان دکتر عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آیین راه‌اندازی کارخانه زمزم سه فولاد خوزستان با اشاره به شعار وزارت یعنی توسعه صادرات محور، اظهار داشت: با تکیه بر این شعار توانستیم، شرکت‌های دانش‌بیان را به شرکت‌های صنعتی پیوند دهیم. صنعت مهم‌ترین مسیر توسعه کشور است.

اساسی ترین وجه احداث کارخانه، مهندسی صنعت قبل از اجرا و ساخت است. اگر بتوانیم این عنصر را تقویت کنیم، موفق می‌شویم. اولویت وزارت صمت، توجه به گلوگاه‌ها و حمایت از صنایع ثروت‌ساز و اشتغال‌زاست. علی‌آبادی از الزام کاهش مصرف انرژی گفت و افزود: به شرکت‌ها ابلاغ شده که کاهش شدت انرژی را با جدیت اجرایی کنند. آهن اسفنجی گلوگاه صنعت فولاد است. خوزستان ۱۷ درصد آهن اسفنجی کشور را تامین می‌کند. خوزستان قطب بزرگ فولاد کشور است. با بهره‌برداری از این پروژه، بخش اعظمی از نیاز کشور به آهن اسفنجی مرتفع می‌شود. سیاست دولت حرکت به سمت فولاد سبز است. بهره‌برداری از این کارخانه، گام اول فولاد سبز است. علی‌آبادی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار روابط‌عمومی فولاد خوزستان با بیان این جمله که راه‌اندازی کارخانه زمزم سه فولاد خوزستان در مسیر تکمیل زنجیره ارزش فولاد است، اظهار داشت: استان خوزستان یکی از ارکان تولید فولاد کشور است. با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت فولاد خوزستان و دسترسی به آب‌های آزاد و منابع انرژی، توسعه در قیاس ملی را در این شرکت دنبال کرده‌ایم. فعالیت‌هایی که در فولاد خوزستان است، به منظور باز کردن گره‌های تولید است. فولاد زیرساخت توسعه صنایع به شمار می‌آید. یکی از اهداف طرح های توسعه، ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای بومی است. از طرفی به منظور کاهش وابستگی به حامل های انرژی، طرح های توسعه متکی بر آب‌های غیرمتعارف است.

  • منبع خبر : فولاد خوزستان