دومین فولادساز کشور، استارت عملیاتی دوره ۱۴۰۳ را با فروش بیش از ۲۸۴ هزار تن محصول و کسب درآمدی به ارزش شش هزار میلیارد تومان زده است اعدادی که در قیاس با دوره مشابه (فروردین ۱۴۰۲) به ترتیب ۱۲ و ۲۸ درصد افزایش یافته اند به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در فروردین ۱۴۰۳، بخش اعظم […]

دومین فولادساز کشور،

استارت عملیاتی دوره ۱۴۰۳ را با فروش بیش از ۲۸۴ هزار تن محصول و کسب درآمدی به ارزش شش هزار میلیارد تومان زده است

اعدادی که در قیاس با دوره مشابه (فروردین ۱۴۰۲) به ترتیب ۱۲ و ۲۸ درصد افزایش یافته اند به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در فروردین ۱۴۰۳، بخش اعظم فروش شرکت فولاد خوزستان در بازار داخل انجام شده و تنها ۱۵۸ میلیارد تومان از فروش محصولات در بازار های صادراتی عاید مجموعه شده است.

در فروردین ۱۴۰۲، هیچ گونه درآمدی از محل فروش محصول آهن اسفنجی شناسایی نشده بود؛ حال آنکه در فروردین ۱۴۰۳ تقریبا ۲۸۵ میلیارد تومان درآمد از محل فروش این محصول عاید شرکت شده است. محصول استراتژیک شرکت یعنی شمش بلوم و بیلت ، ۵۶ درصد از سبد درآمدی این غول فولادی را تشکیل داده است. در نخستین ماه ۱۴۰۳ مجموعا ۱۵۷ هزار تن از این محصول فروخته شده و بیش از ۳/۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی شده است.

تناژ فروش این محصول در فروردین ۱۴۰۲ برابر با ۱۳۸ هزار تن بوده؛ فلذا شاهد رشد ۱۹ هزار تنی مقدار فروش این محصول هستیم. در سایه این رشد تناژ فروش، درآمد فروش این محصول نیز از ۳/۰۶ به ۳/۳۴ همت رسیده و این یعنی رشد ۲۸۱ میلیاردی درآمد فروش. در جدید ترین معامله شرکت در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، هر تن از این محصول به نرخ ۲۲/۱ میلیون تومان به فروش رسیده است. عایدی شرکت از محل فروش محصول اسلب نیز جهش ۸۴۶ میلیاردی را ثبت کرده؛ این رشد چشم گیر در سایه ۲۷ هزار تنی تناژ فروش و افزایش ۱۵ درصد نرخ فروش تحقق یافته است. هر تن از این محصول در فروردین ۱۴۰۳ به نرخ ۲۲/۶ میلیون تومان برای مشتریان فاکتور شده است. با استناد به دیتای بورس کالا، هر تن از این محصول در اردیبهشت ۱۴۰۳ به نرخ ۲۴/۵ میلیون تومان معامله شده است. این غول فولادی دوره ۱۴۰۲ را با کسب تقریبا ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد تجمیعی به پایان رساند؛ رقمی که در قیاس با دوره ۱۴۰۱ تقریبا ۲۱ هزار میلیارد جامپ درآمدی را نشان می دهد. متوسط درآمد ماهانه بیزینس در دوره ۱۴۰۲ تقریبا ۶/۱۶ همت محاسبه شده است.