موفقیت های کچاد در سال ۱۴۰۲ ✅ – تولید  بیش از ۱۷ میلیون تن محصول در زنجیره فولاد. ✅ – ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و  شمش فولادی. ✅ – درآمد فروش ۵۶۷,۶۴۹ میلیارد ریالی. ✅- افزایش ۳۰ درصدی درآمد فروش نسبت به سال ۱۴۰۱. ✅ – صادرات  ۱۷۷،۷۶۵ هزار تن  انواع  شمش فولادی. ✅ – کسب رتبه اول از […]

موفقیت های کچاد در سال ۱۴۰۲
✅ – تولید  بیش از ۱۷ میلیون تن محصول در زنجیره فولاد.

✅ – ثبت بالاترین میزان تولید گندله آهن و  شمش فولادی.
✅ – درآمد فروش ۵۶۷,۶۴۹ میلیارد ریالی.
✅- افزایش ۳۰ درصدی درآمد فروش نسبت به سال ۱۴۰۱.
✅ – صادرات  ۱۷۷،۷۶۵ هزار تن  انواع  شمش فولادی.
✅ – کسب رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل تولید، و رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش درگروه فلزات آهنی کشور در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران .