عزم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فولاد اکسین برای احداث کارخانه فولادسازی ۰۵ آبان ۱۴۰۲

عزم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فولاد اکسین برای احداث کارخانه فولادسازی

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان، نمایشگاه سمپوزیوم را پل ارتباطی شرکت های فولادی جهت انتقال دانش و تجربیات صنعت فولاد عنوان کرد و گفت: در ۶ ماه ابتدایی سالجاری همزمان با عبور از مرز تولید ۴٠٠ هزار تن ورق فولادی، میزان درآمد شرکت ۵۶ درصد افزایش یافت.

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

فولاد خراسان
چیزی یافت نشد !