پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (نماد بورسی «فجر»)، دکتر حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه به عنوان رئیس هیأت مدیره، شهرام عالی وند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، امیرحسین حاجی رحیمیان به نمایندگی از شرکت سمت […]

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان (نماد بورسی «فجر»)، دکتر حسین پناهیان به نمایندگی از شرکت مهندسی توسعه پتروفرآیند کرخه به عنوان رئیس هیأت مدیره، شهرام عالی وند به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، امیرحسین حاجی رحیمیان به نمایندگی از شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان به عنوان عضو هیأت مدیره، شاهین حیدری به نمایندگی از شرکت توسعه پتروشیمی نگین مکران به عنوان عضو هیأت مدیره و عبدالحمید رهیده به نمایندگی از شرکت موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح به عنوان عضو هیأت مدیره این شرکت معرفی شدند.

 

ترکیب هیأت مدیره فولاد امیرکبیر کاشان در دوره جدید فعالیت آن که شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان به‌عنوان سهامدار عمده، بلوک مدیریتی این شرکت را در دست دارد، تقویت شده است. شهرام عالی‌وند با کارنامه درخشان در سمت مدیرعاملی این شرکت ابقاء شده است. از سوی دیگر، دکتر حسین پناهیان به‌عنوان چهره‌ای متخصص و بسیارمجرب، به‌عنوان رئیس هیأت مدیره «فجر» انتخاب شده است.

دکتر پناهیان سابقه مدیرعاملی و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، معاون و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، عضو هیأت مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری و مالی سینا، عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعاملی شرکت بورس کالای ایران را در کارنامه خود دارد. وی دارای دکترای تخصصی مدیریت مالی و استاد تمام دانشگاه است. با این سابقه و تخصص در رأس هیأت مدیره فولاد امیرکبیر کاشان، قطعاً آینده درخشانی در انتظار این شرکت خواهد بود و با تقویت مولفه‌های بنیادی، ارزش سهام این شرکت نیز در بلندمدت در بورس افزایش خواهد یافت و تمام سهامداران این شرکت از منافع جدید و خلق ارزش بیشتر در این شرکت منتفع خواهند شد.

 

پیش‌بینی می‌شود در دوره جدید طرح‌های توسعه شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با سرعت شتابان تکمیل شود و این شرکت، نقش و جایگاه بزرگ‌تری در صنعت فولاد ایران را تجربه خواهد کرد.