امضا تفاهم فولاد ارفع و ایران ترانسفو در راستای بومی سازی ۲۴ دی ۱۴۰۲

امضا تفاهم فولاد ارفع و ایران ترانسفو در راستای بومی سازی

آهن و فولاد ارفع در راستای بومی سازی تجهیزات تفاهم نامه را جهت خرید ترانسفورماتور با شرکت ایران ترانسفو منعقد کرد.

آهن و فولاد ارفع
مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام آهن و فولاد ارفع  ۰۵ خرداد ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام آهن و فولاد ارفع 

در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام آهن و فولاد ارفع سهامداران تقسیم سود ۲۶۴ تومانی را به ازای هر سهم تصویب کردند.