شرکت گاز خوزستان
خدمت شرکت فولاد اکسین به شرکت گاز ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

خدمت شرکت فولاد اکسین به شرکت گاز

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با بیان اینکه قرارداد فولاد اکسین خوزستان و شرکت مهندسی و توسعه گاز بزرگ‌ترین قرارداد نمایشگاه بیست و هفتم با ارزش مالی ۵۰۰ میلیون دلار است، در این خصوص اظهار کرد: ورق‌‌‌های خریداری‌‌‌‌شده تحت استاندارد API بوده و اسلب آن توسط شرکت فولاد مبارکه تولید می‌شود. وی افزود: با نیروی متخصص بومی و تکنولوژی […]