فولادذوب آهن
سرمایه گذاری عظیم ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل ملی ۰۵ خرداد ۱۴۰۲

سرمایه گذاری عظیم ذوب آهن اصفهان برای تولید ریل ملی

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن که سه شنبه دوم خردادماه در محل دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد طی سخنانی با اشاره به اهمیت صنعت فولاد ایران و جایگاه ذوب آهن اصفهان در پیشرفت های صنعتی کشور گفت: صنعت فولاد،متخصصان و […]