ضرورت تحول فناورانه در روابط عمومی؛ جنگ مدرن، ابزار مدرن می طلبد/به بهانه هفته روابط عمومی یادداشتی از سجاد خراسانی ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ضرورت تحول فناورانه در روابط عمومی؛ جنگ مدرن، ابزار مدرن می طلبد/به بهانه هفته روابط عمومی یادداشتی از سجاد خراسانی

*به بهانه هفته روابط عمومی یادداشتی از سجاد خراسانی*   ضرورت تحول فناورانه در روابط عمومی؛ *جنگ مدرن، ابزار مدرن می طلبد*   جهان معاصر با ارتباطات پیوندی ناگسستنی یافته است و هرچه جلوتر می رویم دامنه ی پیشرفت های فناورانه گسترده تر می شود و با ورود هوش مصنوعی، زیست جهانی نوین در حال […]

یادداشت
چیزی یافت نشد !