برق فولاد
صنایع نگران برق نباشند ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

صنایع نگران برق نباشند

رسانه فولاد سازان -سخنگوی صنعت برق گفت: صنایع نگرانی بابت تأمین برق نداشته باشند، چرا که به گونه ای برنامه ریزی شده تا در مجموع انرژی بیشتری به صنایع تحویل داده شود.