فولاد خراسان
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

فولاد سازان -«مجتمع فولاد خراسان»، صبح امروز میزبان رییس سازمان «گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)» بود.