اقدامات ایمیدرو برای تولید محصولات معدنی پایه کاتالیست ها ۰۸ تیر ۱۴۰۲

ه مناسبت "دهه تولید و تجارت" اعلام شد؛
اقدامات ایمیدرو برای تولید محصولات معدنی پایه کاتالیست ها

رسانه فولاد سازان -تولید محصولات معدنی پایه کاتالیست ها، از اقدامات ایمیدرو در حوزه توسعه دانش و فناوری است.

آلومینیوم ایران
چیزی یافت نشد !